×
TÌM KIẾM

Ân điển của Đức Chúa Trời

àm thế nào để liên hệ với Chúa, nghỉ ngơi trong tình yêu và ân điển của Chúa…

Bài viết này dành cho những tín hữu muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời nhưng đang vật lộn với sự thất bại và cảm giác bị cáo buộc. Việc hiểu rõ ân điển của Đức Chúa Trời rất quan trọng để có thể sống một đời sống vui mừng và luôn gần gũi với Chúa, nhận biết rõ tình yêu của Ngài dành cho bạn.

Cách duy nhất để sống một đời sống bình an và vui mừng là đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Christ, không phải chỉ vì sự cứu rỗi nhưng vì cả sự nên thánh của chúng ta nữa.

Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống. Ngài chính là Đấng chúng ta đặt đức tin, không phải ở bản thân chúng ta, không phải bởi những phương pháp hay giáo lý. Ngài muốn chúng ta tiếp tục nương cậy vào Ngài. Hê-bơ-rơ 12:2 yên ủi chúng ta khi nói rằng Chúa Giê-xu là Đấng hoàn tất của đức tin chúng ta.

Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo sẽ giúp bạn biết lượng đức tin của chúng ta cần nương cậy nơi Chúa Giê-xu chứ không phải ở bản thân mình là bao nhiêu. Chúng ta sẽ thấy Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta tin vào điều gì.

Đây là cách chúng ta được tự do sống, được chấp nhận bởi Chúa và bởi ân điển Ngài.

Hãy đọc những câu Kinh Thánh dưới đây. Một sơ đồ phía dưới giúp bạn hiểu rõ hơn.

Rô-ma 5:15-17 nói rằng: “Vì nếu bởi tội của chỉ một người [A-đam] mà nhiều người phải chết thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một Người là Đức Chúa Giê-xu Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. Tặng phẩm này không giống như hậu quả do tội lỗi của một người. Vì sự phán xét do một tội đã dẫn đến sự kết án; nhưng sự ban cho thiên thượng thì sau nhiều lần phạm tội lại dẫn đến sự xưng công chính.

Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Giê-xu Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy.”

Sơ đồ được vẽ theo như câu Kinh Thánh trên:

Tội lỗi của một người —► sự phán xét —► sự kết án —► sự chết

Nhiều tội lỗi —► tặng phẩm (thập tự giá) —► sự xưng công chính —► sự sống đời đời

 
Bốn câu Kinh Thánh tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy một quy luật. Những hàng chữ thường mô tả tình trạng không có Đấng Christ ngự trị trong chúng ta. Những hàng chữ in đậm mô tả những gì chúng ta có được thông qua thập tự giá và ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời.

Hãy lưu ý rằng với phần chữ được in đậm sẽ bắt đầu với từ “nhưng”. Sự tương phản này sẽ giúp bạn dễ dàng liên kết với sơ đồ ở phía trên.

Những câu Kinh Thánh này mô tả cách chúng ta được chuyển từ sự chết (dòng trên của sơ đồ) sang sự sống đời đời (dòng dưới của sơ đồ).

1. “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không… Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng… và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi.

Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu.” Rô-ma 3:10-26

 
2. “Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và trong Đấng Christ Giê-xu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giê-xu. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.” Ê-phê-sô 2:1-8

 
3. “Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau.

Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh, là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hi vọng về sự sống đời đời. Tít 3:3-7

 
4. “Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em

nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài.” Cô-lô-se 1:21,22

Bạn có thể lên một danh sách với 4 điều đúng về bản thân của chúng ta trước khi tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống của chúng ta: không tìm kiếm Đức Chúa Trời, chết trong tội lỗi của chúng ta, nô lệ của các dục vòng trần tục, thực hiện các hành động xấu xa.

Và sau đó, bạn có thể lập một danh sách tương tự về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta: xưng công chính bởi ân điển Ngài như một món quà, khiến chúng ta được sống với Đấng Christ, cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi, tuôn đổ Thánh Linh trên chúng ta, giảng hòa với chúng ta, trình diện chúng ta trong sự thánh khiết, không tì vết trước mắt Ngài.

(Trong sự hiểu biết của tôi về ân điển của Đức Chúa Trời, những bài viết của Chuck Smith thật hữu ích. Tôi sẽ trích dẫn những câu nói của anh ấy trong bài viết này, cùng với Kinh Thánh để bạn có thể tự lắng nghe Chúa.)

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta

“Mỗi chúng ta đều có thể liên hệ với Đức Chúa Trời dù chúng ta không hề hoàn hảo… Chúng ta đến được với Ngài không phải bởi vì chúng ta xứng đáng nhưng bởi vì nền tảng của mối quan hệ của chúng ta với Ngài.”1

“...niềm vui mừng lớn nhất trong cuộc đời này - là để kinh nghiệm tình yêu chân thật trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhận biết rằng Ngài dành cho chúng ta, Ngài yêu chúng ta, là nguồn an ninh lớn nhất trước giờ dành cho bất kỳ ai từng biết. Khám phá ân điển vinh quang của Đức Chúa Trời… Tôi học được cách liên hệ với Chúa theo một cách hoàn toàn mới: không phải dựa trên công việc tôi làm, hay sự công chính của riêng tôi, nhưng dựa trên tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ.”2

Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài! Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài.” Ê-phê-sô 1:5-7

“Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội, thì đức tin của người ấy được kể là công chính…Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp…” Rô-ma 4:5,7

“Nếu chúng ta tin vào sự công bình riêng như là nền tảng của mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự bình an lâu bền. [Có rất nhiều câu hỏi, tôi có cầu nguyện nhiều không, đọc Kinh Thánh đủ không, có đầy dẫy Thánh Linh không, tin cậy Chúa không, tôi đang đối xử với người khác như thế nào, tôi đang làm gì: giận dữ, ích kỷ, lo lắng, v.v.]

Cố gắng để liên hệ với Chúa bằng sức riêng và bằng việc làm thì bạn sẽ luôn ở trong sự vật lộn, luôn ở trong sự căng thẳng và áp lực. Nếu chúng ta muốn biết về sự bình an của Chúa, chúng ta cần nhận biết rằng ân điển tuyệt vời của Đức Chúa Trời trước hết sẽ tuôn đổ trong chúng ta ngay cả khi chúng ta hư nát và không xứng đáng. Sau khi tiếp nhận ân điển của Chúa, sự bình an của Chúa sẽ tuôn đổ vào tấm lòng và đời sống của chúng ta.

Chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta - ngay cả khi chúng ta không hề hoàn hảo và hay thất bại… Trong Đấng Christ, chúng ta hoàn toàn trọn vẹn và công chính tuyệt đối khi đứng trước mặt Chúa. Tôi không bị cáo buộc gì hết… [bởi vì] Chúa Giê-xu Christ là hoàn hảo và tôi được kể là sự công chính của Ngài khi tôi đặt đức tin nơi Ngài.”3

“Nhưng trong Đấng Christ Giê-xu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ.” Ê-phê-sô 2:13

“Phúc âm của ân điển nhấn mạnh rằng ngay cả khi bạn không hề xứng đáng, Đức Chúa Trời vẫn muốn bạn kinh nghiệm tình yêu của Ngài, sự động chạm của Ngài, quyền năng của Ngài và sự xức dầu của Ngài. Những ơn phước tuôn đổ trên bạn không phải nhờ việc làm của bạn, nhưng bởi vì đức tin của bạn - bạn tin Ngài và tin rằng Ngài sẽ ban phước cho bạn.”4

Chúng ta sống dưới ân điển của Đức Chúa Trời, không phải dưới Luật Pháp.

“Một mối quan hệ yêu thương là điều mà Đức Chúa Trời tìm kiếm ở mỗi chúng ta. Ngài không muốn ràng buộc chúng ta với luật lệ. Ngài muốn bạn đến gần với tình yêu của Ngài và với chính Ngài. Đây là Phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời, sự công chính mà Chúa ban cho chúng ta không nhờ luật pháp.”5

Sợ hãi không phải là cách Chúa muốn động viên chúng ta để thay đổi. Ngài đã gọi chúng ta vào trong mối quan hệ yêu thương với Ngài. Sự sợ hãi và Tình yêu thương không thể tồn tại song song. Chúng ta không thể vừa tận hưởng tình yêu của Chúa vừa sợ Ngài không hài lòng với chúng ta, sợ bị khước từ hay sợ hình phạt. Chúa nhìn tội lỗi của chúng ta như thế nào? Với sự tha thứ thông qua sự chết của Chúa Giê-xu. Ngài nói rằng Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta ở trong mối quan hệ với Ngài mà không có bất cứ sự sợ hãi nào. Chúng ta hoàn toàn được tha thứ và được yêu thương.

“Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta…Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét; vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” I Giăng 4:9-19

Đúng thế, mạng lệnh của Đức Chúa Trời đều khôn ngoan và đúng đắn, chúng ta phải yêu thương người khác…

“Nếu ai đó nói rằng, ‘Tôi yêu Chúa’, và ghét anh em mình, người đó là kẻ nói dối.” Chúng ta có thể dễ dàng bị chứng minh là những kẻ nói dối, có thể là mỗi ngày! Bởi vì chúng ta phạm tội và thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Chúa dành cho chúng ta hay sự tha thứ của Ngài dành cho chúng ta.

“Nhờ Đấng Christ, chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Chúa không phải ở gần chúng ta một thời điểm rồi sau đó lại rời xa chúng ta. Và dù cho chúng ta sa ngã, mặc dù chúng ta vẫn yếu đuối trong phạm vi nào đó, sự công chính của chúng ta để đứng trước mặt Chúa không hề bị lay chuyển…Mối quan hệ của chúng ta với Chúa luôn vững vàng và an ninh bởi vì nền tảng mối quan hệ không dựa trên việc làm của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta dựa trên công việc mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất thay cho chúng ta… Đức Chúa Trời yêu bạn. Bạn vô cùng đáng quý đối với Ngài khi Ngài đã chọn và gọi bạn bước vào sự vĩnh cửu với Ngài.”6

“Bởi đức tin nơi Chúa, Ngài đã tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi và Ngài đã chấp nhận chúng ta. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự dư dật và đầy trọn của tình yêu thương - không phải vì chúng ta xứng đáng được nhận, nhưng vì Ngài yêu chúng ta.”7

“Chúng ta cần phải đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã giải phóng chúng ta. Chúng ta không cho phép những luật lệ kết án đến và chiếm hữu đời sống chúng ta [Lẽ ra tôi nên cần phải… tập trung vào bản thân mình…tôi đang dành bao nhiêu thời gian cho Chúa, tôi đang có mục vụ gì cho Chúa, tôi đang làm gì với cuộc sống tôi…tất cả những gì hướng vào bản thân mình là trung tâm, nô lệ của cảm giác bị phán xét và kết án là những điều đi ngược với Kinh Thánh.]

Sự công chính của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta đọc bao nhiêu, cầu nguyện bao nhiêu, kiêng ăn cầu nguyện bao nhiêu hay ban cho bao nhiêu. Sự công chính của chúng ta chỉ đơn thuần dựa trên đức tin nơi Chúa Giê-xu đã tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi và khiến chúng ta được thánh khiết trước mặt Đức Chúa Cha.”8

“Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.” Ga-la-ti 5:1

Nếu cố gắng sống dưới những quy tắc, nghĩa vụ và tiêu chuẩn (của Chúa hay của chính chúng ta đặt ra, hay của người khác định cho chúng ta), nếu chúng ta chỉ tập chú vào những điều đó thay vì tập chú vào Đấng Christ…

“Anh em nào muốn được xưng công chính bởi luật pháp thì đã lìa khỏi Đấng Christ, đánh mất ân điển rồi…. ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý? Sự xúi giục đó hẳn không đến từ Đấng gọi anh em.” Ga-la-ti 5:4,7,8

“Bước đi theo mạng lệnh của Đấng Christ không khiến chúng ta công chính hơn - chỉ giúp chúng ta vui mừng và thỏa lòng hơn.”9

Mối quan hệ của tôi và Đức Chúa Trời cần phải dựa trên tình yêu Ngài dành cho tôi, ở dưới ân điển của Ngài, liên tục biết ơn sự tha thứ của Ngài. Điều đó dẫn tôi đến sự lệ thuộc nơi Ngài, và cho phép bản thân tôi tập chú vào Ngài nhiều hơn là chính mình. Tôi hiện đang như câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 1:3-10 mô tả, một người nhận biết tình yêu Chúa, và có thể sống như câu Kinh Thánh này:

“để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài.” Ê-phê-sô 1:12

Tại sao chúng ta vật lộn với việc tiếp nhận ân điển của Chúa?

Đôi khi đó là sự kiêu ngạo của chúng ta, hoặc chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự sức, chúng ta là những người có trách nhiệm, chăm chỉ, luôn hoàn tất công việc được giao…. Không muốn nhận quà nhưng thà nhận một phần thưởng xứng đáng, có khả năng “trung thực” trong công việc. Nhưng nếu Chúa muốn ban cho chúng ta miễn phí thì sao? Nếu Ngài muốn bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta?

Trong câu chuyện ngụ ngôn của chủ vườn nho…những công nhân chỉ làm việc một giờ nhưng nhận được tiền lương của một ngày, họ có cảm thấy có lỗi không? Đó là điều mà chủ vườn nho muốn họ cảm thấy sao? Không hề như vậy, ông muốn họ cảm thấy biết ơn vì nhu cầu của gia đình họ đã được đáp ứng. Chúa không chỉ muốn chúng ta kinh nghiệm sự rời rộng của Ngài nhưng muốn chúng ta thực sự ận hưởng. Nếu tôi muốn sống theo điều Chúa muốn, tôi cần phải tiếp nhận sự ban phước của Ngài, ân điển của Ngài và biết ơn Ngài, không phải là cảm thấy tội lỗi. Tôi cần bước đi theo ý tưởng của Chúa, không phải là những di sản của tôi hay những giá trị từ quá trình trưởng thành của tôi hoặc của thế gian này.

“Nếu chúng ta vẫn cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng việc lành, sự thất bại và sự thất vọng sẽ là số phận của chúng ta. Nếu chúng ta tin cậy vào ân điển của Chúa biến đổi chúng ta và hình thành Đấng Christ trong chúng ta, chúng ta sẽ vui hưởng sự sống và sự bình an.”10

“Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.” Rô-ma 8:6

“Cầu xin Ngài ban cho chúng ta sự vững vàng trong Chúa Giê-xu Christ và sự vững vàng trong việc hiểu biết Lẽ Thật. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết chiều sâu tuyệt vời trong ơn phước và sự tự do mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và cầu xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm những ơn phước này mỗi ngày khi chúng ta bước đi trong tình yêu của Chúa, đứng vững trong ân điển vinh quang Ngài.”11

“Chúa ban cho chúng ta tình yêu Ngài trên chúng ta, ban cho chúng ta lòng nhân từ và sự tốt lành của Ngài không kể xiết, để chúng ta yêu Ngài ngày càng nhiều hơn.”12

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả … đã khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ … đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời … để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giê-xu.” Ê-phê-sô 2:4-7

“Tâm hồn của chúng ta được tuôn tràn với niềm vui không tả xiết và ngập tràn vinh quang ngay lúc này. Chúng ta kinh nghiệm được sự tự do hoàn toàn khỏi sự mặc cảm và sự sợ hãi vì chúng ta được nhận sự công chính bởi đức tin nơi công việc đã hoàn tất bởi Chúa Giê-xu Christ.”13

“Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời...” Rô-ma 14:17,18

“Trách nhiệm duy nhất của một Cơ đốc nhân là tin vào tình yêu thương và ân điển mà Chúa ban cho cách nhưng không. Thông điệp rõ ràng này hoàn toàn trái ngược với những sự giảng dạy muốn chúng ta vừa tin Chúa vừa phải tuân theo những luật lệ…”14

“Nếu chúng ta tìm kiếm sự công chính của chúng ta trước mặt Chúa bằng việc làm hơn là bởi đức tin, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình ở dưới sự rủa sả. Không hề có sự ngoại lệ nào cho quy luật này.”15

“Đã bao nhiêu lần bạn đến Hội Thánh để tìm kiếm sự khích lệ rồi chỉ nghe được về sự thất bại của mình và Chúa phải thất vọng về bạn như thế nào? Tất cả những gì tôi nhận được về những bài giảng là sự mặc cảm tội lỗi to lớn. Sự thất vọng của tôi ngày càng tăng lên vì tôi thực sự muốn yêu Ngài nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, có mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài… Quả là một thông điệp khác khi chúng ta mở ra trong Tân Ước! Các sách hoàn toàn nói về những gì Chúa đã làm cho chúng ta hơn là chúng ta cần phải làm gì cho Chúa.”16

“Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi vì để bạn được xưng công chính trước mặt Chúa thông qua Ngài. Chúa Giê-xu đặt trong bạn sự công chính của Ngài khi bạn đơn thuần đặt đức tin vào Ngài và tin vào công việc mà Ngài đã hoàn tất cho bạn. Công việc Ngài đầy ân điển…Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một trách nhiệm đơn giản: Đó là tin vào Lời Hứa của Ngài.”17

“Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 1:20

“Cầu xin Chúa giúp bạn đứng vững trong ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin Chúa giúp bạn không bị lung lay bởi những ước muốn làm hài lòng con người. Cầu xin Chúa giúp bạn tôn vinh Chúa Giê-xu với những gì Ngài đã làm cho bạn, chỉ với những gì Ngài đã làm cho bạn mà thôi.”18

“... anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời…..chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.” Rô-ma 7:4-6

“Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?.....Đấng Christ Giê-xu…..cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?….Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống,....hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.” Rô-ma 8:31-39

“Ân điển của Đức Chúa Trời không bổ sung cho những việc lành chúng ta làm. Thay vào đó, ân điển của Ngài đắc thắng các công việc xấu xa của chúng ta, là những tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời đã thực hiện điều này bằng cách đặt tội lỗi của chúng ta trên Đấng Christ và giáng trên Ngài cơn thịnh nộ mà chúng ta đáng phải nhận lấy. Bởi vì Chúa Giê-xu đã trả xong hoàn toàn cho tội lỗi của chúng ta nên Đức Chúa Trời gia thêm ân điển trên chúng ta và hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.”19

Mức độ tha thứ của chúng ta:

Thi Thiên 103:12 “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.” Ngài cất tội lỗi xa khỏi chúng ta đến mức không đếm được. Nếu bạn đi về phía đông, bạn sẽ không thể chạm đến phía Tây. Phía Đông và phía Tây không thể giao nhau. Phía Bắc và phía Nam không thể giao nhau tại Bắc Cực.

Ê-sai 38:17 “Vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài.” Không còn thấy nữa. Đức Chúa Trời không còn nhìn thấy tôi trong cái nhìn tội lỗi. Ngài nhìn thấy sự công chính của Chúa Giê-xu trên tôi.

Mi-chê 7:19 “Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài. Và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.” Tội lỗi của tôi không thể tìm thấy dưới biển sâu. Không phải là chỉ “rơi xuống biển”, nhưng mà là “ném xuống đáy biển”.

Ê-sai 43:25 “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình, mà xóa các sự vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa.” Tội lỗi không còn bị “lưu giữ”, hoàn toàn được xóa đi và bị hủy. Chúa không thể “quên” như cách của con người, nhưng Ngài chọn “không nhớ đến” nữa.

“Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn.” Rô-ma 5:20

“Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, ….trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải…. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:18,19,21

“Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa.” Rô-ma 8:1

“Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” Rô-ma 5:1

“Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giê-xu Christ.” Giăng 1:16,17

Nguyện đức tin của bạn luôn luôn vững vàng trong Chúa Giê-xu, và luôn vui mừng trong tình yêu, ân điển và lẽ thật của Ngài.

(1) Ibid, page 27 (2) Chuck Smith, Why Grace Changes Everything, page 13 (3) Ibid, pages 40,41 (4) Ibid, page 119 (5) Ibid, page 157 (6) Ibid, page 164,165 (7) Ibid, page 172 (8) Ibid, page 189 (9) Ibid, page 190 (10) Ibid (11) Ibid, page 195 (12) Ibid (13) Ibid (14) Ibid, page 213 (15) Ibid, page 214 (16) Ibid, page 216 (17) Ibid (18) Ibid, page 218 (19) Jerry Bridges, Transforming Grace, NavPress