×
TÌM KIẾM

Bắt Đầu Hành Trình Với Chúa

Chúc mừng bạn đã quyết định mời Chúa Giê-xu Christ vào trong đời sống mình.

Điều gì tiếp theo đây?

  • Nếu đây là một tôn giáo, bạn nghĩ rằng ai đó sẽ giao cho bạn một bảng với nhiều Quy định và Nghi thức. Các yêu cầu. Và có thể là rất nhiều thứ cần phải mua!

Nhưng khi bạn mời gọi Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống, bạn không phải đang tham gia vào một tôn giáo.

Thay vào đó, bạn đã bắt đầu một mối quan hệ. Với Đức Chúa Trời.

Điều đó thật tuyệt vời.

Nhưng bạn có thể sẽ thắc mắc, làm cách nào để bạn biết Chúa rõ hơn?

Hãy bắt đầu với hai bài đọc sau:

Liên hệ chúng tôi nhé. Bạn sẽ nhận được email cá nhân từ một người trong ban phụ trách trang.

Nếu bạn chưa phải là Cơ Đốc Nhân (người tin Chúa) và bạn muốn tìm hiểu cách làm thế nào để có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, hãy bấm vào đường link này: Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân