×
TÌM KIẾM

Tình yêu độc nhất của Đức Chúa Trời

Steven L. Pogue

Mối quan hệ với Đức Chúa Trời không giống bất kỳ mối quan hệ nào khác mà bạn từng trải qua. Đức Chúa Trời có một tình yêu độc nhất dành cho bạn. Tình yêu đó là vô điều kiện (không dựa trên việc đáp ứng những điều kiện nhất định). Chúa yêu bạn vì Ngài yêu bạn mà thôi.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: “Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta …” (I Giăng 4:9,10)

Chúa không yêu bạn dựa trên thành tích của bạn. Bạn không thể làm gì để khiến Chúa yêu bạn nhiều hơn điều Ngài đã làm—và cũng không có điều gì khiến Chúa yêu bạn ít hơn. Chúa yêu bạn, thậm chí còn hơn cả bạn yêu chính mình.

Đến giờ, có lẽ bạn chỉ trải qua tình yêu có điều kiện. Tình yêu có điều kiện dựa trên những gì bạn làm. Khi làm tốt công việc trong nhóm hoặc cư xử tốt trong mối quan hệ thì bạn được “yêu mến”.

Khi mở lòng mình cho Đấng Christ, bạn đã tìm được tình yêu thương và sự chấp nhận trọn vẹn. Điều đó có thể khó hiểu nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương trọn vẹn và chấp nhận bởi bất kỳ ai. Nhưng đó là sự thật! Thật không may, không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy rằng Chúa yêu bạn. Sẽ có lúc bạn thấy mình nghi ngờ không chỉ tình yêu của Ngài mà cả sự tồn tại của Ngài nữa. Bạn sẽ cảm thấy muốn bỏ cuộc. Đừng làm vậy.

Khi Chúa ban cho bạn một đời sống mới, nó không được trang trí bằng vải ren và không được xức bằng mùi hương nước hoa. Chúa Giê-xu bắt đầu cuộc sống nơi trần thế của Ngài trong một chuồng chiên hôi hám, ẩm thấp. Ngài đã nếm trải cuộc sống thật, và đó sẽ là hương vị của cuộc hành trình của bạn với Đấng Christ—không phải bằng phép thuật, chỉ bằng lời hứa về sự hiện diện của Ngài với bạn.

Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu; nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến.” (Giê-rê-mi 31:3)

Ngạn ngữ Đan Mạch có câu: “Dặm tiếp theo là dặm duy nhất mà một người thực sự phải đi.” Sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn sẽ giữ cho bạn tiếp tục khi dặm đường tiếp theo, hành trình dường như dài quá sức chịu đựng: “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38,39)

Đức tin của chúng ta dựa trên những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta. Chúa đặc biệt muốn chúng ta tin cậy và nương dựa vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta:

“...Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài, và những ai đặt hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài.” (Thi Thiên 147:11)

“…Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người hy vọng nơi lòng nhân từ Ngài.” (Thi Thiên 33:18)

Vua Đa-vít, người được Đức Chúa Trời gọi là “người theo lòng ta”1 tin cậy vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời: “…Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa, buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa. Vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân. Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con.” (Thi Thiên 59:16,17).

Để tăng trưởng trong sự hiểu biết về tình yêu của Chúa dành cho bạn, hãy dành thời gian trong vài tuần tới và đọc Thi thiên 103, Giăng 15 và I Giăng 4, và ghi lại tất cả những cách mà tình yêu của Chúa được mô tả trong những đoạn này.

(1) Công vụ 13:22