×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #5: Ý nghĩa của lời cầu nguyện?

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài phán với con qua Lời của Ngài là Kinh Thánh. Xin Ngài phán với lòng con để con hiểu những gì Ngài nói với con. Amen.”

Na-hum 1
7Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn. Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.

Ba điều câu Kinh Thánh trên mô tả về đặc tính của Đức Chúa Trời là gì?

Dựa vào đó, Chúa muốn bạn làm gì?


I Phi-e-rơ 5
7Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

Phi-líp 4
4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! 5Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi! 6Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Chúa muốn chúng ta làm gì với những lo lắng của chúng ta?


I Tê-sa-lô-ni-ca 5
16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không thôi; 18hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.

Bạn nghĩ 3 mạng lệnh trên liên quan với nhau như thế nào?


I Giăng 5
14Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. 15Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.

Lời cầu nguyện như thế nào thì được Chúa đáp lời?


Rô-ma 8
26Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. 27Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ.

Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta qua lời cầu nguyện như thế nào?


Hê-bơ-rơ 4
14Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.

I Ti-mô-thê 2
5Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người.

Giăng 14 - Chúa Giê-xu phán:
13Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Khi lời cầu nguyện được đáp lời, điều đó sẽ tôn vinh Chúa như thế nào?


Thi Thiên 66
18Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu.

Thi Thiên 145
18Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.

Những câu Kinh Thánh trên nói cho chúng ta biết về sự thành thật và chân thành Chúa muốn ở chúng ta như thế nào khi chúng ta trò chuyện với Ngài?


Thi Thiên 62
5Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài. 6Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động. 7Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời; Ngài là vầng đá của ta, nơi ẩn náu của ta. 8Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài. Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)

Theo những câu Kinh Thánh trên, Chúa muốn chúng ta tin điều gì ở Ngài và tin cậy Ngài như thế nào khi chúng ta cầu nguyện?


Bạn có thể in tài liệu này bằng cách nhấn chuột phải vào trang và chọn “in”.

Khi bạn rời trang này, câu trả lời sẽ không được lưu lại.

Chúc mừng bạn! Bạn đã bắt đầu cuộc hành trình với Chúa. Tiếp tục sống bằng đức tin nơi Chúa Giê-xu vì cần cả một cuộc đời để thực hành nó. Chúng tôi khích lệ bạn đọc thêm các bài viết còn lại trong trang này.