×
TÌM KIẾM

Chúa có thực sự yêu tôi không?

Điều quan trọng là phải biết rằng Chúa yêu bạn và tại sao Ngài lại yêu bạn như vậy. Hãy xem Kinh Thánh nói gì về tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta…

Bạn có thể điền tên của mình vào tiêu đề này: “______- Người được Chúa yêu thương.”

Và lý do mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải bởi vì chúng ta đang phục vụ Ngài. Không phải bởi vì chúng ta đang tìm cách làm hài lòng Ngài hay để Ngài dẫn dắt. Thật dễ dàng để quên điều đó. Chúng ta có thể bắt đầu tin rằng mình siêu đáng yêu khi chúng ta nói với người khác về Chúa Giê-xu, hoặc bởi vì chúng ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hoặc đi nhà thờ, hoặc _____. Nhưng đây không phải là lý do vì sao Đức Chúa Trời yêu chúng ta.

Sở dĩ Đức Chúa Trời yêu chúng ta là vì bản chất của Ngài chính là yêu thương. Chúa đầy yêu thương. Luôn luôn như vậy. “Tình yêu CHÚA không bao giờ dứt.” (Ca thương 3:22, BPT)

Chúng ta kinh nghiệm và được xác tín về tình yêu của Ngài vì chúng ta có mối liên hệ với Ngài. Khi đọc Kinh Thánh và xem những lời miêu tả về tình yêu thương của Ngài, chúng ta không cần phải thắc mắc: “Điều đó có đúng đối với tôi không?” Đó là sự thật bởi đức tin của chúng ta ở nơi Chúa Giê-xu…

Chúng ta đã được tha thứ. Đã được chấp nhận. Dưới ân sủng của Ngài. Được mặc lấy sự công chính của Chúa Giê-xu. Được nhận làm con của Ngài. Được đóng ấn bằng Chúa Thánh Linh. Là những người nhận được sự sống vĩnh cửu, mãi là của Ngài.

Cuộc sống luôn đầy những thử thách. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một lẽ thật chắc chắn giữa một thế giới bất ổn. Ngài nói đi nói lại với chúng ta trong suốt Kinh Thánh. Khi chúng ta gặp khó khăn, Chúa Giê-xu muốn chúng ta tin rằng Ngài vĩ đại hơn những gì chúng ta phải đối mặt trên đất (Giăng 16:33) và rằng Ngài có thể chăm sóc chúng ta.

“Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.” Thi thiên 18:30

“Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy.” Thi thiên 32:10

“Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài.” Thi thiên 33:18

“Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh Chúa.” Thi thiên 36:7

“Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: ‘Chân con vấp ngã’ thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.” Thi thiên 94:18

“Con sẽ hướng về đền thánh của Chúa mà thờ lạy, cảm tạ danh Chúa vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài…Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời… Mặc dù Đức Giê-hô-va là cao cả, Ngài cũng đoái thương những người thấp hèn…Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con.” Thi thiên 138:2,3,6,8

Khoảng một tuần trước, tôi đã ở trong tình huống này. Tôi tranh chiến với một cái gì đó tôi muốn thấy hoàn tất nhưng đã không xảy ra. Tôi đi dạo quanh một vài khu phố, tâm sự với Chúa về tất cả. Tôi mệt mỏi vì không thấy tiến bộ.

Và tôi được nhắc nhở hãy giao phó nó cho Chúa. Như thể Chúa nói với tôi rằng, “Ta có ý này. Chỉ cần để Ta hành động trên điều đó.”

Ngay cả khi một NGƯỜI nói điều này với bạn, bạn cũng sẽ biết ơn. Nhưng chúng ta có đặc ân tin cậy nơi ĐỨC CHÚA TRỜI, Đấng có quyền năng vô hạn, biết mọi chi tiết hiện tại và chi tiết trong tương lai. Ngài biết phải làm gì.

“Sự hài lòng của Ngài không ở nơi sức của ngựa, niềm vui thích của Ngài cũng chẳng ở nơi đôi chân của loài người, nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài, và những ai đặt hy vọng nơi lòng nhân từ của Ngài.” Thi thiên 147:10,11

“Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến.” Giê-rê-mi 31:3

Trong khu vườn ngay trước lúc bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như thế này: “Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và Con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.” Giăng 17:26

Và trước lúc đó Chúa Giê-xu đã phán: “Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.” Giăng 14:21

Đây là sứ điệp trọng tâm của Chúa Giê-xu. Chúng ta được mời gọi để tin Ngài, phó thác nơi Ngài, nương cậy vào tình yêu của Ngài.

“Người được Đức Giê-hô-va yêu mến, sẽ được sống yên lành bên Ngài. Chúa che chở người suốt đời.” Phục truyền 33:12

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” Sô-phô-ni 3:17

Để biết và chắc chắn về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn, bạn cần bắt đầu mối quan hệ với Chúa, tiếp nhận sự tha thứ của Ngài và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào đời sống của bạn. Bài đọc này sẽ giải thích cách làm thế nào: Biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.