×
TÌM KIẾM

Làm thế nào để ngừng lo lắng, thay vào đó tin cậy Đức Chúa Trời?

Giữa những thử thách ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta đừng lo lắng, nhưng hãy tin tưởng vào Ngài. Hãy xem làm thế nào…

Marilyn Adamson

Thành thật mà nói, tôi có một cuộc sống khá dễ dàng. Tuy nhiên, dù là cuộc sống của ai thì cũng có những thử thách. Phải không??

Có những lo lắng bắt buộc tôi phải thức trắng tới 3 giờ sáng để xem xét các vấn đề. Tôi tự hỏi chúng ta nên/có thể thực hiện hành động gì không. Nghĩ gì về nó. Nói gì đây.

Ngay cả những điều TỐT, những cơ hội mới cũng có thể gây ra sự sợ hãi.

Vậy chúng ta phải làm gì với những vấn đề làm chúng ta mất ngủ, đè nặng lên tâm trí chúng ta? Chúng ta làm gì với những thách thức, những nỗi sợ hãi của chúng ta?

Nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta cần đi đến nơi có sự giúp đỡ! Chúng ta đem những lo lắng đó đến với Đức Chúa Trời.

Vì đây là những gì Đức Chúa Trời phán:

“Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.” (Ê-sai 41)

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40)

“Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng: “Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ con.” (Ê-sai 41)

“Đừng sợ…Chính Ta sẽ giúp đỡ con, Đức Giê-hô-va phán vậy; Đấng cứu chuộc con.” (Ê-sai 41)

“... thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời; con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, để thuật lại tất cả công việc của Ngài.” (Thi thiên 73)

“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời; Ngài là vầng đá của ta, nơi ẩn náu của ta.” (Thi thiên 62)

“Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.” (Thi thiên 62)

Chỉ từ những câu này, chúng ta thấy rằng
  Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho chúng ta.
  Ngài ở cùng chúng ta.
  Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta.
  Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta.
  Ngài sẽ nắm giữ tay chúng ta.
  Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta.
  Ngài là vầng đá của chúng ta (Vì vậy chúng ta có thể đứng vững).
  Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta. (Ngài giải phóng và cứu chúng ta.)
  Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta. (Ngài bảo vệ chúng ta.)
  Ngài là nơi nương náu của chúng ta. (Ngài đầy quyền năng và Ngài yêu chúng ta.)

Câu Kinh Thánh mà tôi thường tìm đến mỗi khi bắt đầu lo lắng là Phi-líp 4:4-7.
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi! Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.”

Tôi buộc mình phải đọc to những câu sau. Rồi tôi suy nghĩ về từng phần:

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.”

[Đây là lý do tại sao chúng ta có thể vui mừng...Chúa đến gần rồi. Vì vậy, chúng ta dừng lại và cảm ơn Chúa vì Ngài ở bên chúng ta, Chúa biết tất cả về hoàn cảnh và nhu cầu của chúng ta. Ngài ở gần chúng ta.]

Đừng lo lắng vềt bất cứ điều gì [không có kẽ hở nào ở đây]

[thay vào đó] nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

[Hãy xin Chúa điều chúng ta cần. Hãy cầu xin.]

[kết quả] Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu” [tấm lòng và tâm trí…tìm thấy sự bình an của Chúa]

Đây là những câu Kinh Thánh hay để viết ra và ghi nhớ.