×
TÌM KIẾM

Nếu tôi phạm tội, liệu tôi còn được lên thiên đàng không?

Mọi Cơ Đốc Nhân đều tranh chiến với tội lỗi, và tội lỗi mà chúng ta thường vấp phạm có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là để Chúa chỉ ra tội lỗi trong đời sống của chúng ta, và để Ngài thay đổi nó theo thời điểm và cách thức của Ngài. Nếu quá chú tâm vào một tội lỗi để gắng sức vượt qua nó, rất có thể chúng ta sẽ thất bại. Chính Đức Chúa Trời là Đấng thay đổi chúng ta, và thay vì những nỗ lực của bản thân, tập trung vào sức mạnh ý chí hoặc quyết tâm của chúng ta… Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập trung vào Ngài và quyền năng của Ngài hơn. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài để Ngài biến đổi chúng ta, hơn là tin cậy nơi chính mình.

Phao-lô tranh chiến với lòng ham muốn, và ông mô tả điều này trong Rô-ma 7. Ông càng cố tuân theo luật pháp, thì luật pháp càng lên án ông, vì ông không thể làm được. Kết luận của ông là gì? Khi ông hỏi, “ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” câu trả lời của ông là “Chúa Giê-xu” và ông tiếp tục giải thích trong Rô-ma 8.

Những câu Kinh Thánh khác có thể giúp ích:

1 Giăng 1:7-2:2 “Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính… Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng Biện Hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Công Chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta…”

Không Cơ Đốc Nhân nào có thể sống cuộc đời hoàn hảo, hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận nhờ Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta, và chúng ta được tha thứ cũng như được xưng công chính trước mắt Đức Chúa Trời nhờ sự công chính của Chúa Giê-xu.

Rô-ma 3:20-26 – “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi.Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào…Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu.”

Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta không còn ở dưới luật pháp (những yêu cầu và kỳ vọng của Đức Chúa Trời) dựa trên thành tích của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta ở dưới ân điển của Ngài, bởi vì Chúa Giê-xu đã đáp ứng những đòi hỏi của luật pháp, và bởi ân điển của Ngài đã chào đón chúng ta vào mối quan hệ với Ngài.

Nền tảng cho sự sống đời đời là đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, chứ không phải khả năng chiến thắng tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ dựa trên những gì Ngài đã làm. Ngài ban cho chúng ta sự công chính trước mặt Ngài, chúng ta được chấp nhận làm con của Đức Chúa Trời vì Ngài đã mua sự cứu rỗi cho chúng ta.

Sự tập trung của chúng ta bây giờ là ở trong Lời Ngài, cầu xin Ngài xây dựng trong đời sống chúng ta những điều chúng ta thấy trong Kinh Thánh, nhờ cậy Ngài thực hiện điều đó trong chúng ta. Đừng nản lòng mà hãy tiếp tục tin cậy Ngài, tiếp tục yên nghỉ nơi khả năng thay đổi và giải thoát bạn khỏi tội lỗi của Ngài. Hãy vâng lời Ngài khi Ngài ban cho bạn một con đường để thoát khỏi sự cám dỗ - hãy chọn con đường chạy thoát đó! (I Cô-rinh-tô 10:13), nhưng hãy biết rằng quyền năng biến đổi đến từ Ngài, không phải từ chúng ta.

Chỉ có một cách duy nhất để lên thiên đàng… đó là hãy tin vào Chúa Giê-xu, đặt sự cứu rỗi của bạn vào Ngài và những gì Ngài đã làm cho bạn. Đức Chúa Trời đã cung ứng sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của chúng ta, chứ không phải chính bản thân chúng ta.

Chúa Giê-xu phán: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” Giăng 5:24

Để biết và chắc chắn về tình yêu của Chúa dành cho bạn, bạn cần bắt đầu mối quan hệ với Chúa, nhận được sự tha thứ của Ngài và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào đời sống của bạn. Bài viết này sẽ giải thích thêm: Biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.