×
TÌM KIẾM

Nghiên cứu #4: Chúa có kế hoạch sản sinh điều gì trong đời sống chúng ta?

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài phán với con qua Lời của Ngài là Kinh Thánh. Xin Ngài phán với lòng con để con hiểu những gì Ngài nói với con. Amen.”

II Cô-rinh-tô 5
17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

Ga-la-ti 5
16Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. 17Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.

Trước khi trở thành Cơ Đốc Nhân, bạn luôn làm những gì mình muốn. Nhưng bây giờ, theo những câu Kinh Thánh trên, bạn đang phải đấu tranh với điều gì?

Theo câu 16, chúng ta cần phải làm gì?

Theo câu 16, nếu chúng ta thực hiện theo, kết quả sẽ là gì?


Ga-la-ti 5
19Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, 20thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, 21ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

Khi Đấng Christ sống trong chúng ta, Đức Chúa Trời có muốn những điều trên trong đời sống của chúng ta không?


Rô-ma 12
2Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì trong đời sống bạn?


II Cô-rinh-tô 3
17Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cho phép Đức Thánh Linh biến đổi đời sống mình?


Ga-la-ti 5
22Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 23Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.

Thay vì một đời sống tội lỗi, Đức Chúa Trời muốn sản sinh điều gì trong đời sống chúng ta?

Theo câu 25, những tố chất trên sẽ ra sao trong đời sống chúng ta như thế nào?


Lu-ca 6 – Chúa Giê-xu phán:
47Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với Ta, nghe lời Ta và làm theo thì giống như ai. 48Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn.

Có 3 điều Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm, đó là gì?

Và những điều này sẽ biến đổi đời sống chúng ta như thế nào?


Giăng 15 – Chúa Giê-xu phán:
4Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

Chúa Giê-xu sử dụng hình ảnh của nho và nhánh nho kết nối với gốc nho. Khi chúng ta cố gắng vâng lời Ngài, theo câu 5, điều gì giúp sản sinh bông trái (Bản tính của Ngài) trong đời sống của chúng ta?


II Cô-rinh-tô 3
18Tất cả chúng ta….được biến đổi….

Giăng 15
5… vì ngoài Ta các con không làm gì được.

II Cô-rinh-tô 4
7…quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.

Theo những câu trên, Chúa muốn chúng ta nương cậy vào đâu để nhìn thấy sự biến đổi trong đời sống? Chúng ta có tự bản thân biến đổi được không?


Kết luận: Tóm tắt những gì các câu Kinh Thánh này nói về việc Đức Chúa Trời muốn sản sinh trong đời sống chúng ta và cách mà Ngài sẽ thực hiện.

Bạn có thể in tài liệu này bằng cách nhấn chuột phải vào trang và chọn “in”.

Khi bạn rời trang này, câu trả lời sẽ không được lưu lại.

Để đọc thêm về Nghiên cứu #5, nhấp vào đây.